prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Ústavnoprávne, medzinárodnoprávne a administratívnoprávne aspekty udeľovania politického azylu

Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. – JUDr. Erika Dubajová Javúreková
Miesto a význam nepomenovaných zmlúv v práve

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M
Vznik a formovanie nemeckej idey právneho štátu v 19. storočí

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.
Transformácia čínskeho práva

Dr. Lapsánszky András, PhD
The infocommunication and media aspects and impact of the COVID-19 pandemic on Hungary in relation to the market and the public administration theory