Ročník VI., číslo 1, 2023

Vedecké štúdie

Odborné články

Diskusné stimuly

Recenzenti pre č. 1/2023

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

doc. JUDr. PhDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

JUDr. PhDr. Lilla Garay, PhD.

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.