Kontakt

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy

E-mail: denisa.dulakova(at)paneurouni.com / denisa.dulakova@paneurouni.com