Kontakt

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
tajomníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy
Tel.: +421 2 4820 8855
E-mail: denisa.dulakova(at)paneurouni.com