Kontakt

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy

E-mail: denisa.dulakova(at)paneurouni.com