Ročník IV., číslo 1, 2021

Vedecké štúdie

Odborné články

Diskusné stimuly

Recenzenti pre č.1/2021

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Branislav Cepek, PhD. 

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

doc. JUDr. Gábor Hulkó, PhD.

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

PhDr. JUDr. Lilla Garyová, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

JUDr. Peter Sepeši

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.