JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Prvky angloamerického modelu trestního řízení a jejich projevy v kontinentálním modelu trestního řízení

JUDr. Jan Nemanský
Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře

JUDr. Jaroslav Buriánek, LL.M., DiS.
Možnosti vzniku nezbytné cesty po rekodifikaci

Mgr. Eva Lásková
Důvody zajištění cizince za účelem správního vyhoštění dle zákona o pobytu cizinců v České republice

Jana Himmels
Fixed tariffs for architects and engineers (German „HOAI“) violates EU Law

JUDr. PhDr. Martin Fakla
Aktuálne významné zmeny zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich dopady na podnikateľské prostredie

JUDr. Rebecca Lilla Hassanová
Právo na alternatívy „offline“ a ochrana osobných údajov

JUDr. Nikola Kučerová
Aktuálna problematika stavebného práva v Slovenskej republike

PhDr. JUDr. Dominik Krajný
Procedurálne postupy vykonávateľa verejnej správy v správnych konaniach v kontexte rezolúcií výboru ministrov

JUDr. Pavol Kuspan, LL.M, MBA, FCIArb, DiplCIArb
Cudzí jazyk a rozhodcovia v medzinárodnej arbitráži

JUDr. Dalibor Vyhnálik
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s osobitným zreteľom na zákonné kritéria a kritériá, ktoré prináša súdna prax

JUDr. Bc. Štěpán Kořínek
Hledání účelu sankcionování právnických osob

JUDr. Peter Csicsay
Zodpovednosť za škodu spôsobenú športovou činnosťou

JUDr. Samuel Csóka
Úprava krajnej núdze a nutnej obrany v Maďarsku

PhDr. JUDr. Maroš Valach
Zásada zákonnosti v správnom konaní