Mgr. Angela Škovierová, PhD.
Humanista Ondrej Rochotský a úrad verejného kráľovského notára. Príspevok k dejinám notárstva v Čechách

JUDr. Dalibor Vyhnálik
Doktrinálne a judikatúrne závery pri výklade pojmu vymáhateľná pohľadávka v konaní o odporovateľnosti právnych úkonov

JUDr. Erik Kostelník
Vývoj trestného činu vlastizrady na území Slovenskej republiky

JUDr. Erika Dubajová Javúreková
Proces vzniku typickej zmluvy zo zmluvy atypickej

JUDr. Katarína Drobná
Zavinenie pri rozvode v historickom kontexte právnej úpravy rozvodov na Slovensku

Ing. Mgr. Veronika Václavová
Kritériá prípustnosti dôkazov a potreba ich implementácie do slovenského právneho poriadku