Vážení autori, vážení čitatelia,

dovoľte mi Vám s potešením predstaviť ďalšie číslo periodika Paneurópske právnické listy, ktoré boli vydané napriek nepriaznivej situácii núdzového stavu. Paneurópske právnické listy vznikli v roku 2018 s cieľom byť miestom zdieľania informácií a vzbudenia odbornej akademickej diskusie v oblasti práva, právnych vied i medzinárodných vzťahov. Tento cieľ sa nemení; sčasti sa však vzhľadom na podstatný presun spoločenského života, vrátane toho vedeckého, do online priestoru zintenzívnila potreba byť otvorenými novým technologickým možnostiam, ktoré nám umožnia výmenu názorov a zdieľanie poznatkov a skúseností. Som rada, že prispievatelia do Paneurópskych právnických listov adekvátne zareagovali aj vo vzťahu k výzve spôsobenej koronakrízou. Prejavilo sa to najmä tým, že napriek kríze, a možno práve vďaka nej, je záujemcov o publikovanie vedeckých štúdií či odborných článkov dokonca viac ako predchádzajúce ročníky. Aktuálne vydanie tak obsahuje 5 vedeckých štúdií, 9 odborných článkov a tiež jeden diskusný stimul, ktorý sa zaoberá osobou súdneho znalca a znaleckou činnosťou a znaleckým posudkom v odbore zdravotníctvo. 

Paneurópske právnické listy aj tentokrát prezentujú zaujímavé štúdie a články, ktoré pokrývajú množstvo otázok predovšetkým z právnej oblasti. Zároveň je súčasťou tohtoročného druhého čísla odborný článok venujúci sa e-learningu v čase núdzového stavu. Je prianím celej redakčnej rady, aby si k Paneurópskym právnickým listom našlo cestu hojnosť čitateľov, a to nielen z toho dôvodu, že tým stúpne ich čítanosť, čo je jeden z legitímnych cieľov vzniku tohto periodika, ale predovšetkým preto, aby sa diskusiou a zdieľaním poznania zveľaďovala samotná akademická obec na Slovensku. Z tohto dôvodu sme tiež vďační za všetky prípadné komentáre alebo návrhy, ktoré nám pomôžu naďalej zlepšovať kvalitu a rozšírenosť tohto periodika, z tohto dôvodu majú tak autori ako aj čitatelia bezplatný prístup k publikovaniu i čítaniu uverejnených príspevkov, a to všetkých ročníkov. Veríme, že týmto prispievame k odbornému rastu tak autorov ako aj čitateľov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do nového roka 2021 nám všetkým prajem množstvo inšpiratívnych myšlienok a nových pohľadov na riešenie vedeckých otázok, tiež veľa stretnutí s vedeckou múzou a napriek elektronickému formátu Paneurópskych právnických listov aj dostatok príležitostí na osobné stretnutia a najmä veľa zdravia. 

                                          doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M

                            predseda redakčnej rady – Paneurópske právnické listy