Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí autori aj čitatelia,

opäť sa nachádzame v období stíšenia a pohodovej prípravy na radostné sviatky, Zároveň ide často o obdobie sprevádzané predvianočným zhonom a deadlinami. Sme radi, že my sme ten svoj presne stihli: s radosťou Vám predkladáme najnovšie číslo nášho vedeckého časopisu, ktorý odzrkadľuje odhodlanie nášho akademického spoločenstva k neustálemu rastu a rozvoju. Prinášame Vám príspevky, ktoré spolu tvoria pestrú mozaiku vedomostí a perspektív.

Máme za sebou hutný polrok, ktorého sprievodom boli často aj negatívne správy. Je pre mňa cťou informovať Vás o pozitívnej správe: predstavujem Vám obsah nášho najnovšieho vydania, december 2023 prináša číslo, v ktorom je jedna štúdia, sedem článkov a dva diskusné stimuly.

Všetky recenzentmi odporúčané publikačné výstupy sú sondami do rôznych právnych odvetví. V Paneurópskych právnických listoch je možné nájsť články od medzinárodného kozmického práva cez rozbor ústavných noriem až po súkromnoprávne inštitúty – každý si tam môže nájsť to, čo ho zaujíma.

Paneurópske právnické listy navyše vytvárajú priestor pre vedeckú diskusiu, ktorá je jedným z prostriedkov odborného i osobného rastu. Jej cieľom je zmysluplné vysvetľovanie podstaty a zámeru autorovho výskumu čitateľom a zároveň tiež vynikajúcou príležitosťou prezentovať
kritickú, analytickú a logickú myseľ autora, ktorý pozýva čitateľa získať a vychutnať si ďalší výsledok jeho vedeckého poznávania. Ide o platformu, ktorej podstatou je samotné poznávanie a prezentovanie výsledkov tohto poznávania každému, koho zaujíma získavanie a prehlbovanie nových poznatkov.

Vážení autori a recenzenti, tieto úvodné slová sú tiež príležitosťou vyjadriť vďaku Vám všetkým, ktorí ste prispeli k vytvoreniu tohto čísla, k ďalšiemu míľniku v rozvoji našej vedeckej práce. Zároveň je to príležitosťou popriať autorom, recenzentom i čitateľom dostatok pokoja a síl a v novom roku 2024 predovšetkým veľa zdravia, dostatok bádateľských a výskumných podnetov a výborných spolupracovníkov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

15. december 2023, Bratislava

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M