Vážené dámy, vážení páni, ctení členovia akademickej obce, všetci, ktorí si uvedomujú dôležitosť pravidiel a ich dodržiavania,

aktuálne číslo Paneurópskych právnických listov vychádza v rámci svojej tradičnej periodicity, t. j. k prvej polovici kalendárneho roka. Od predchádzajúceho čísla sa toho veľa udialo, a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni, rovnako tiež v životoch nespočetného množstva ľudí, vrátane akademikov, a to nie „iba“ vo vedeckej oblasti ich života.

24. február 2022 sa stal míľnikom, ktorý sa zapíše do histórie ako deň, kedy sa kľúčový hráč medzinárodných vzťahov rozhodol zásadným spôsobom porušiť základné zásady fungovania medzinárodného spoločenstva, ktoré boli krvopotne vybojované s cieľom predchádzať krvavým konfliktom. Je to o to zarážajúcejšie, že ide o hráča, ktorý bol ustanovený za súčasť systému s primárnou zodpovednosťou za medzinárodný mier a bezpečnosť.

Nepoužívajme ozbrojenú silu, používajme slová. Tiež majú svoju silu, svoju váhu. Hoci môžu takisto raniť, stále sú preferovanejším spôsobom riešenia sporov, a to nielen vo vzťahoch medzi štátmi. Dovolím si parafrázovať; kde je civilizácia, tam je právo. A to právo treba dodržiavať. V zásadných momentoch je to naozaj takto jednoduché: pacta sunt servanda.

Paneurópske právnické listy sú akademickým priestorom, v ktorom sa odborným jazykom venujú autori teoretickým i praktickým problémom, v niektorých prípadoch by sa dokonca dalo povedať, že až konfliktom, ku ktorým dochádza pri aplikácii práva. Je mi cťou reflektovať, že aj toto číslo nášho fakultného vedeckého časopisu prináša podnety na zamyslenie a návrhy na pokojné riešenie existujúcich alebo potenciálnych aplikačných sporov, a to prostredníctvom vedeckých štúdií, odborných článkov a diskusných stimulov. Nech je nám povzbudením možnosť slobody prejavu a pomenovávanie vecí pravým menom pri súčasne rešpektujúcom prístupe k názorom oponenta. Nech sú predmetom sporu názory, nie ľudia.

Prajem nám všetkým dostatok vytrvalosti napriek rôznym prekvapeniam osudu, veľa síl na zvládanie veľkých i každodenných výziev a predovšetkým neochvejnosť presvedčenia, že pravidlá sa majú v dobrej viere dodržiavať.

15. jún 2022, Bratislava

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M