Ročník III., číslo 2, 2020

PRIPRAVUJEME

príspevky je potrebné odovzdať do 15.10.2020 na adresu:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
tajomníčka redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy

E-mail: denisa.dulakova(at)paneurouni.com

viac pozri : Pokyny pre autorov

 

Recenzenti pre č.2/2020

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. 

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Gábor Hulkó, JUDr., PhD.

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

JUDr. Stanislav Ďurica

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.