Ročník III., číslo 2, 2020

 

Paneurópske právnické listy – Ročník III., číslo 2, 2020

Vedecké štúdie

Odborné články

Diskusné stimuly

 

Recenzenti pre č.2/2020

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. 

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Gábor Hulkó, JUDr., PhD.

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

JUDr. Stanislav Ďurica

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.