prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Základné východiská skúmania problematiky ochrany informácií prostriedkami práva

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Predaj tovaru v obchode v kontexte s novou spotrebiteľskou smernicou o predaji tovaru č. 2019/701

JUDr. Karol Čopák, LLM
Povinnosť obvineného dostaviť sa na predvolanie

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Možno nahradiť psychickú ujmu majiteľovi psa, ktorého zranil pes inej osoby?

doc. JUDr. et. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Právne aspekty obmedzenia prístupu k informáciám