doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

Aktuálne otázky k zániku krátkodobého nájmu bytu

Pohľad na rozhodnutia českých všeobecných súdov a Ústavného súdu Českej republiky o umelom oplodnení ženy spermiami manžela po jeho smrti

Predaj tovaru v obchode v kontexte s novou spotrebiteľskou smernicou o predaji tovaru č. 2019/701

Možno nahradiť psychickú ujmu majiteľovi psa, ktorého zranil pes inej osoby?

Status nájomcu bytu ako dôvod jeho právnej ochrany

Neplatnosť právnych úkonov – jej slabé miesta a perspektívy

Miesto a význam nepomenovaných zmlúv v práve

Nájomné bývanie v podmienkach Slovenskej republiky, jeho aktuálny stav a perspektívy