Ročník V., číslo 1, 2022

Vedecké štúdie

Odborné články

Recenzenti pre č.1/2022

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

prof. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

JUDr. Andrea Vitkoóvá, PhD.

JUDr. Dalibor Vyhnalík, PhD.