Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD.

Ďalší členovia redakčnej rady:
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

prof. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

Kontakt:

E-mail: ppl@paneurouni.com