Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD.

Tajomník redakčnej rady:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

Ďalší členovia redakčnej rady:
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. Ing. Miroslav Chlípala, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.