Mgr. Adam Aster
Aspekty výkonu trestu odňatia slobody v Slovenskej a Talianskej republike

Mgr. Dorota Francisciová
Zvýšená starostlivosť vo vzťahu k politicky exponovaným osobám v bankovníctve

Mgr. Viktoria Jánošová
Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín – prípad Rakúsko

JUDr. Ivana Klimáčková
Nepoužitie cyklistickej prilby a otázka spoluzavinenia škody cyklistom pri dopravnej nehode z pohľadu nemeckej, českej a slovenskej judikatúry

Mgr. Juraj Kornhauser
Aktuálny vývoj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva pri aplikácii zásady ne bis in idem v kontexte duality daňového a trestného konania

Bettina Kozák dr. jur.
The transformation of legal remedy procedures upon request in Hungarian administrative law

JUDr. Dušan Lovich
Stanovisko obhajcu k obžalobe z pohľadu kontradiktórnosti trestného konania

JUDr. Jana Mikušová
Kolektívna správa práv opomínaných autorov

JUDr. Lenka Pastieriková
Druhy obhajoby a postavenie obhajcu v trestnom konaní v právnych podmienkach Slovenskej republiky