Ročník II., číslo 2, 2019


Paneurópske právnické listy – Ročník II., číslo 2, 2019

Vedecké štúdie

Odborné články

Diskusné stimuly


Recenzenti pre č. 2/2019

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

JUDr. Milan Ďurica, PhD. LL.M.

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

JUDr. Radka Kolkusová, PhD. LL.M.

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A

JUDr. Veronika Skorková, PhD.

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.