prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Parlamentná suverenita vo výzvach času

doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
Teoretické aspekty vybraných donucovacích prostriedkov v zmysle zákona o Policajnom zbore

Mgr. Soňa Ondrášiková, Mgr. Zuzana Pavličková, LL.M.
Európa bez bariér – právna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii

JUDr. Nikola Jurčeková
Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti nesprávnym rozhodnutím

JUDr. Bc. Štěpán Kořínek
Evropská prokuratura

Jana Himmels
The Renvoi in Private International Law

JUDr. Martin Perniš
Oddlženie v podmienkach slovenského právneho poriadku

JUDr. Natália Schneiderová, LLM.
Úrad Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe

JUDr. Zuzana Gálisová
Vzťah štátu a obce na príklade garantovaných energetických služieb

JUDr. Martin Perniš
Záväzná časť reštrukturalizačného plánu a jeho jednotlivé skupiny