Ročník III., číslo 1, 2020


Paneurópske právnické listy – Ročník III., číslo 1, 2020

Vedecké štúdie

Odborné články

 

Recenzenti pre č. 1/2020

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

JUDr. Milan Ďurica, PhD. LL.M.

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Radka Kolkusová, PhD. LL.M.

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.