JUDr. Veronika D’Evereux, Ph.D.
The Accusation of the State of Israel of the crime of genocide

Dr. Gábor Hulkó, PhD. – Dr. András Lapsánszky, PhD.
Regulation of video sharing platforms in the European Union and Hungary

JUDr. Radka Kopčová, PhD. LL.M.
Zásady tvorby obchodných mien fyzických osôb a právnických osôb

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Komunálna právnická osoba

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Odpovědnost znalce za výkon znalecké činnosti ve Slovenské republice