Ročník V., číslo 2, 2022

Vedecké štúdie

Odborné články

Recenzenti pre č.2/2022

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

JUDr. Radka Kopčová, PhD., LL.M.

JUDr. Dalibor Vyhnalík, PhD.