Ročník IV., číslo 2, 2021

Vedecké štúdie

Odborné články

Recenzenti pre č.2/2021

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

prof. Ing. Branislav Cepek, PhD.

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

doc. JUDr. Andrea Erdősová PhD.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

doc. JUDr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M.

doc. JUDr. Macela Tittlová, PhD.

JUDr. Andrea Vitkoóvá, PhD.

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.