JUDr. Jana Mikušová
Individuálny pracovnoprávny spor

JUDr. Martin Bicko
Zákonnosť dôkazu v trestnom konaní

JUDr. Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová, PhD.
Testamentárne formy v priebehu času

Mgr. Laura Gazdagová
Pôsobnosť UNHCR v oblasti ochrany environmentálne vysídlených osôb

Mgr. Adam Aster
Vybrané kriminologické aspekty drogovej kriminality

Mgr. Veronika Nováková
Právní aspekty pořizování zvláštní allografní závěti nevidomou osobou

Mgr. Laura Bianca Emödyová
Na kozmickej križovatke: Náhľad regulačných iniciatív a ich dopad na zmierňovanie vesmírneho odpadu