Bežná cestná kontrola a preventívno-bezpečnostná prehliadka Routine Road Inspection and Preventive Safety Inspection JUDr. Tomáš Zábrenszki Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistky a forenzných disciplín Anotácia Súčasťou činnosti policajtov je výkon služobnej činnosti a služobných zákrokov. Policajti pri výkone služobnej činnosti a služobných zákrokov … Čítať ďalej