Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Tajomník redakčnej rady:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

Ďalší členovia redakčnej rady:
JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A
prof. JUDr. Pavol Kubíček, PhD.
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.