Autori

JUDr. Dominika Bajzáthová

JUDr. Stanislav Birošík

Mgr. Lenka Caunerová

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Mgr. Júlia Floreková

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

Mgr. Rebecca Lilla Hassanová

JUDr. Dávid Kaščák

Natália Kavická

JUDr. Radka Kolkusová, PhD. LL.M.

Mgr. et Mgr. Jarmila Koubeková

JUDr. Ing. Darina Králiková

PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Mgr. Dáša Labašová

Mgr. Dávid Lučivjanský

JUDr. Martin Perniš

JUDr. Martin Píry, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

JUDr. Natália Schneiderová, LLM.

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A

JUDr. Marek Talapka

JUDr. Tereza Tesaříková

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

JUDr. Nora Víglaská

JUDr. Tereza Vyoralová

Mgr. Dagmar Yoder